Nuostatai

ALYTAUS KREPŠINIO VASAROS LYGOS
N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1. Populiarinti krepšinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos krepšinio mėgėjų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų;
1.2. Plačiai nušviesti pirmenybių eigą internete, spaudoje, radijo eteryje ir kt.;
1.3. Operatyviai pateikti įvykusių rungtynių statistiką, fotoreportažus bei išsamius aprašymus;
1.4. Išaiškinti stipriausias AMKL komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
2.1. Pirmenybes vykdo Alytaus krepšinio lyga, jas koordinuoja lygos organizatorius VšĮ Judėk Greičiau bendradarbiaujant kartu su VšĮ Jūsų sportas.
2.2. Pirmenybės vykdomos 2022m. balandžio, gegužės, birželio, liepos mėnesiais nurodytose salėse.
2.3. Rungtynės žaidžiamos iš anksto paskirtomis valandomis.
2.4. Pirmenybėse teisėjaujama pagal oficialias FIBA taisykles.

III. DALYVIAI
3.1. Komanda gali registruoti tik vieną žaidėją, kuris žaidė 2021/2022 metų sezono LKL, NKL, RKL A, užsienio profesionaliose lygose. RKL B licenciją turintiems žaidėjams, meistriškumo apribojimai pirmenybėse netaikomi;
3.2. Komandos vadovas privalo laiku pateikti informaciją organizatoriams apie žaidėjo meistriškumo statuso pasikeitimą;
3.3. Komandos žaidėjas privalo sužaisti 2 reguliaraus etapo rungtynes, kad įgytų teisę žaisti atkrintamosiose varžybose;
3.4. Ši sąlyga gali būti netaikoma dėl traumos ar ligos pateikus medicininę pažymą, atskiru organizatorių sprendimu. Dėl gautos traumos negalint sportuoti, medicininėje pažymoje turi būti nurodytas laikotarpis, kurio trukmė privalo būti ne trumpiau nei 14 dienų. Už pažymos duomenų tikrumą atsakingas pažymos pateikėjas;
3.5. Jei komandai, reguliariajame etape yra užfiksuota pergalė 20:0, visiems komandos žaidėjams, esantiems sudėtyje, šios rungtynės užskaitomos kaip sužaistos;
3.6. Žaidėjas laikomas sužaidusiu rungtynes, jei jis yra užregistruotas rungtynių protokole ir jų metu pabuvojo aikštėje;
3.7. Žaidėjams, gimusiems 2005 metais ir vėliau, meistriškumo apribojimai netaikomi;
3.8. Komandos vadovai atsakingi už žaidėjų elgesį ir atitikimą pirmenybių nuostatams.

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA
4.1. Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:

4.1.1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
4.1.2. Pilna gimimo data (metai–mėnuo-diena);
4.1.3. Ūgis (xxx cm);
4.1.4. Svoris (xxx kg);
4.1.5. Pozicija (1. įžaidėjas, 2. atakuojantis gynėjas, 3. lengvasis krašto puolėjas, 4. sunkusis krašto puolėjas, 5. centro puolėjas);
4.1.6. Skaitmeninė foto licencijai, ne mažiau 300 taškų dydžio viena kryptimi (0,1 Mpix), JPEG (JPG) formate, failą įvardinant vardu ir pavarde (Tik naujiems lygos žaidėjams, o likusiems ankščiau dalyvavusiems lygos varžybose foto nebūtina, nebent pageidautų pats žaidėjas);
4.1.7. Komandos logotipas jpg formate (jei toks yra);
4.1.8. Komandos įkūrimo metai;
4.1.9. Komandos ar įmonės internetinis adresas (jei toks yra);
4.1.10. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

4.2.Paraiškos dalyvauti pirmenybėse turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu [email protected].
4.3. Registracija prasideda nuo 2022 metų balandžio 2 dienos ir tęsis iki balandžio 8 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS
5.1. Komanda žaidžia organizatorių paskirtoje sporto salėje.
5.2. Komanda, lygiagrečiai dalyvaujanti kitose varžybose, privalo kuo ankščiau pranešti savo užimtumus, kad nesikirstų rungtynių laikas;
5.3. Komanda privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris negali dubliuotis ir turi būti ant marškinėlių priekio ir nugaros, sportinės kelnaitės privalo būti tos pačios spalvos. Nesilaikant šių reikalavimų, komandos vadovui bus skiriamas įspėjimas. Žaidėjui vis tiek pageidaujant žaisti rungtynes skirtinga apranga, jo komandai prieš rungtynes skiriama 10 eurų bauda. Nustatytas baudos dydis bus taikomas prieš kiekvienas rungtynes iki tol, kol žaidėjas su skirtinga sportine apranga neįsigys kaip ir kitų komandos narių identiškos aprangos;
5.4. Pageidautina kad komandos, apšilimo metu vilkėtų vienodais apšilimo marškinėliais ar sportiniais kostiumais, komanda-salės šeimininkė žaidžia šviesios spalvos apranga, svečių – tamsios spalvos apranga;
5.5. Komandos vadovas prieš rungtynes privalo sekretorei pateikti atspausdintą komandos paraišką, joje sužymėjus rungtynių dienos komandos žaidėjus.
5.6. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti krepšinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
5.7. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti krepšinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
5.8. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI
6.1. Komanda paraiškoje gali registruoti 18 žaidėjų;
6.2. Vienoms rungtynėms galima registruoti 12 žaidėjų;
6.3. Kiekvienai komandai nustatytas 300 eurų registracijos mokestis, už kurį bus įteikta licencija 2022 metų Alytaus miesto lygos sezonui.
6.4. Prasidėjus pirmenybėms, naujai užregistruotam žaidėjui, registracijos mokestis 30 eurų;
6.5. Išnaudojus 18-kos žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kitu, registracijos mokestis 30 eurų;
6.6. Registruoti ar keisti žaidėjus galima iki kol įmanoma naujam žaidėjui sužaisti 2 reguliaraus etapo rungtynes, o vėliau tik dėl rimtos priežasties (trauma ar kita medicininė priežastis) atskiru valdybos sprendimu, pateikus gydytojo pažymą, įrodančią traumos atvejį. Tačiau tokia pažyma galioja tik sužaidus bent vienerias rungtynes. Medicininėje pažymoje turi būti nurodytas laikotarpis, kurio trukmė privalo būti ne trumpiau 14 dienų. Už pažymos duomenų tikrumą atsakingas pažymos pateikėjas;
6.7. Žaidėjas gali keisti komandą tik vieną kartą pirmenybėse, jei naujoje komandoje spėja sužaisti 2 reguliaraus etapo rungtynes;
6.8. Žaidėjo perėjimo iš vienos komandos į kitą registracijos mokestis 30 eurų.
6.9. Prasidėjus atkrintamųjų varžybų etapui, žaidėjų suspendavimo panaikinimas negalimas, išskyrus traumų atvejus.

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS
7.1. Komandos žaidžia organizatorių nurodytoje salėje.
7.2. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų bei įskaitomas 0:20 rezultatas;
7.3. Komanda, antrą kartą neatvykusi į rungtynes, gali būti šalinama iš pirmenybių;
7.4 Likus iki rungtynių 7-9 parų laikotarpiui, komanda inicijuojanti perkėlimą moką 30 eurų bauda. Likus iki rungtynių mažiau nei 3 parų laikotarpiui, komanda inicijuojanti perkėlimą moką 50 eurų bauda. Kitu atveju rungtynes galima nukelti jei salėje įvykęs force majeure atvejis (nulaužtas lankas, prakiuręs stogas ar kt.)

VIII. VARŽYBŲ SISTEMA

Pirmas etapas

 • Burtų keliu komandos suskirstomos į “A”, “B” pogrupius atitinkamai po 5 ir 6 komandas;
 • Pirmame etape komandos sužaidžia pogrupiuose vieno rato sistema.
 • Į “Didžiąją taurę” iškart patenka “A” pogrupį 1,2,3,4 vietas užėmusios komandos, bei “B” pogrupio komandos užėmusios 1,2,3,4 vietas.
 • “A” ir “B” pogrupyje komandos užėmusios 5-vietą, netenka galimybės kovoti dėl Didžiosios taurės ir keliauja į “Mažąją taurę”. “B” pogrupio 6 vieta pasitraukia iš tolimesnių kovų.
 • “B” pogrupį po reguliaraus sezono komandos užėmusios 5-6 vietą sužaidžia 1 rungtynes, kurių metu paaiškėja komanda, kuri tęsia tolimesnes kovas Mažojoje taurėje, kaip “B” L-komanda.
 • Pasibaigus grupinėms varžyboms, dvejos komandos, surinkusios vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimo nugalėtojui.
 • Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dvejos komandos, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose.
 • Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį.

Atkrintamosios varžybos

Atkrintamųjų varžybų schema
Didžioji taurė

Žaidžiama iš vienerių rungtynių.
A1-B4
B2-A3

B1-A4
A2-B3

 • Laimėjusios komandos patenka į “Didžiosios taurės” finalo ketvertą ir pusfinaliuose žaidžia dvejas rungtynes iš taškų skirtumo.
 • Dėl 1-3 vietos komandos žaidžia iš vienerių rungtynių. Apdovanojamos pirmos trys vietos.

Ketvirtfinalyje pralaimėjusios komandos keliauja į “Mažąją taurę” ir tęsia kovas dėl “Mažosios taurės”.

Mažoji taurė:
Žaidžiama iš vienerių rungtynių.
A1/B4- BL
A5- B1/A4
B2/A3- A2/B3

 • Pralaimėjusios komandos iškrenta iš tolimesnės kovos dėl “Mažosios taurės”.
 • Laimėjusios trys komandos tarpusavyje sužaidžia rato sistema ir išsiaiškina dvi pirmąsias vietas, 1-2 vietos sužaidžia finalą iš vienerių rungtynių.
 • Jei pergalių skaičius vienodas, vietos nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį bendrą įmestų-praleistų taškų santykį.
 • Organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.
 • Apdovanojama I-vieta.

IX. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS
9.1.Žaidėjui gavus techninę pražangą skiriama 10 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20;
9.2. Treneriui, komandos vadovui ar komandos suoliukui gavus techninę pražangą skiriama 15 eurų baudą, kurią komandos vadovas ar treneris turi susimokėti iki sekančių rungtynių pradžios. Nesusimokėjus baudos komanda žaisti negali; Prieš rungtynes komandos vadovas ar vyr. treneris turi pateikti sekretoriatui komandos sudėtį, kuri dalyvaus rungtynėse. Nepateikus komandos treneriui skiriama 5 eurų bauda.
9.3. Žaidėjui gavus diskvalifikacinę pražangą, skiriama 30 eurų bauda, taip pat žaidėjas praleidžia sekančias rungtynes;
9.4. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi technines pražangas, tokiu atveju skiriama 20 eurų bauda t.y. už dvi technines pražangas po 10 eurų ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
9.5. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už vieną techninę ir vieną nesportinę pražangą, tokiu atveju skiriama 10 eurų bauda už techninę pražangą ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
9.6. Žaidėjas, nesusimokėjus baudos iki antrų pagal tvarkaraštį iš eilės rungtynių, komanda žaisti negali;
9.7. Jei žaidėjas vieneriose rungtynėse buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga už dvi nesportines pražangas, piniginės baudos mokėti nereikia ir žaidėjas sekančių rungtynių nepraleidžia;
9.8. Treneriui, žaidžiančiam treneriui ar komandos vadovui gavus diskvalifikacinę pražangą skiriama 30 eurų bauda, kurią jis turi susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda negali toliau dalyvauti pirmenybėse;
9.9. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 30 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda šalinama iš pirmenybių;
9.10. Visus mokesčius privaloma atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
9.11. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
9.12. Žaidėjas negali žaisti 2022 metų sezone jei liko nesusimokėjęs už 2021 metų sezone gautą techninę pražangą, nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda;
9.13. Organizatoriams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos vadovų, trenerių nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 200 eurų kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse bei esant būtinybei kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.

X. PROTESTAI
10.1. Pasibaigus rungtynėms, ne vėliau kaip po 15 minučių, protestuojančios komandos kapitonas turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Jis turi pasirašyti protokolo langelyje vadinamame „Protestuojančios komandos kapitono parašas“;
10.2. Protestas pateikiamas per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos kartu su 50 eurų užstatu;
10.3. Protestą rašo komandos vadovas, nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
10.4. Patenkinus protestą užstatas gražinamas;
10.5. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
10.6. Lygos valdyba protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
10.7. Lygos valdybos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

XI. APDOVANOJIMAI
11.1. Komandos – prizininkės apdovanojamos taurėmis, medaliais, diplomais bei lygos rėmėjų prizais;
11.2. Naudingiausi finalo žaidėjai apdovanojami diplomais bei rėmėjų prizais;

XII. STARTINIS MOKESTIS
12.1. Komandos iki registracijos pabaigos t.y. 2022 metų balandžio 24 dienos privalo susimokėti 300 eurų pirmenybių startinį mokestį

***